איקליפטוס לימוני פתח תקוה רחוב שפירא תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus citriodora