איקליפטוס לימוני תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Eucalyptus citriodora