שיטה חד-קרנית תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia horrida