שיטה חד-קרנית משתלת קק, 10-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia horrida