ארז הימלאי תמונה קודמת  © Photo: Nissim Pines  
 
Cedrus deodara