ארז הימלאי תמונה הבאה  © Photo: Nissim Pines  
 
Cedrus deodara