ארז הלבנון תמונה קודמת  © Photo: Laurie Rimon  
 
Cedrus   libani