ארז הלבנון תמונה הבאה  © Photo: Laurie Rimon  
 
Cedrus   libani