הרדוף הנחלים נאות קדומים, ינואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Nerium oleander