הרדוף הנחלים תמונה קודמת  © Photo: Amikam Shoob  
 
Nerium oleander