מללויקה מכסיפה תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Melaleuca  argentea