מללויקה מכסיפה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Melaleuca  argentea