מללויקה רחבת-עלים תמונה קודמת  © Photo: Geoffrey Derrin  
 
Melaleuca leucadendra