מללויקה רחבת-עלים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ethel Aardvark  
 
Melaleuca leucadendra