מללויקה רחבת-עלים Keatings lagoon near Cooktown. תמונה הבאה  © Photo: Geoffrey Derrin  
 
Melaleuca leucadendra