מללויקה מסורגת תמונה קודמת  © Photo: Ailon Calev  
 
Melaleuca alternifolia