מללויקה מסורגת תמונה הבאה  © Photo: Ailon Calev  
 
Melaleuca alternifolia