שיטה זיבריאנה תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Acacia sieberiana