שיטה זיבריאנה , 12-2003 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Acacia sieberiana