שיטה זיבריאנה , 6-2004 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Acacia sieberiana