שיטה זיבריאנה תמונה הבאה  © Photo: Sima Kagan  
 
Acacia sieberiana