איקליפטוס רובידה , 11-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus rubida