איקליפטוס רובידה אילנות, 4-2015 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus rubida