ברוש אריזוני זן חלק תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus arizonica var. glabra