ברוש אריזוני זן חלק תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cupressus arizonica var. glabra