סיגלון עלה-מימוזה תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Jacaranda mimosifolia