סיגלון עלה-מימוזה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Jacaranda mimosifolia