ברוש נבדה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cupresus arizonica var. nevadensis