ברוש נבדה אילנות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cupresus arizonica var. nevadensis