בוהיניה סמלה משתלת גילת , 11-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Bauhinia semla