בוהיניה סמלה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Bauhinia semla