שיטה מחטנית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Acacia  sclerosperma