שיטה מחטנית תמונה הבאה  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Acacia  sclerosperma