טכסודיון דו-טורי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Taxodium  distichum