טכסודיון דו-טורי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Taxodium  distichum