גומא כדורי תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Cyperus flavidus