גומא כדורי תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Cyperus flavidus