שיח-אברהם מצוי מושב גמזו תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vitex agnus-castus