שיח-אברהם מצוי תל-דן, יוני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Vitex agnus-castus