ורד צידוני חורשת טל תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Rosa phoenicia