ורד צידוני רמות מנשה , 4-2016 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Rosa phoenicia