גומא ריחני תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Cyperus odoratus