גומא ריחני תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Cyperus odoratus