ביצן מכסיף תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Alternanthera sessilis