ביצן מכסיף תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Alternanthera sessilis