בצעוני מצוי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Eleocharis palustris