בצעוני מצוי תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Eleocharis palustris