חבלבלן המשוכות תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Calystegia sepium