חבלבלן המשוכות תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Calystegia sepium