שבטבט גדול תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Equisetum telmateia